tiny house na ceste, domcek na privese tahany terennym autom po ceste
CHCEM KÚPIŤ,  UŽITOČNÉ INFO

Maximálne rozmery tiny house

Aké sú maximálne prípustné rozmery tiny house bez toho, aby to bol nadrozmerný náklad?

To je otázka, ktorá vŕta v hlave všetkým, ktorí sa chystajú postaviť si domček na kolesách. My sme ju tiež riešili veľmi intenzívne a preto vám v tomto krátkom článku zhrnieme, aká je:

  • najväčšia prípustná šírka tiny house
  • najväčšia prípustná dĺžka
  • najväčšia prípustná výška domčeka na prívese

Kedy sa mi oplatí riešiť najväčšie povolené rozmery

V prvom rade si treba uvedomiť, ako často budete domček presúvať.

Ak plánujete svoj budúci tiny domček previezť iba raz, maximálne dvakrát, možno sa neoplatí riešiť každý centimeter a jednorázovo si priplatiť nadrozmernú prepravu.

Ak je ale možnosť, že ho presuniete častejšie, poprípade ho viete potiahnuť vlastným autom a máte na to vodičké oprávnenie, vtedy je naozaj lepšie, zamyslieť sa nad maximálnymi možnými rozmermi, aby mohol kedykoľvek na cestu.


Najväčšie povolené rozmery vozidla a jazdnej súpravy

(2) Najväčšie povolené rozmery sú:

a) najväčšia povolená šírka

1. vozidiel kategórie M12,55 m
2. vozidiel kategórie M2, M3, N a O2,55 m
3. izotermických vozidiel kategórie N a O2,60 m

b) najväčšia povolená výška

1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS2,50 m
2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS4,00 m
3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených výlučne
na prepravu vozidiel
4,20 m
4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4)4,00 m+2 %

c) najväčšia povolená dĺžka

1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS4,00 m
2. prípojného vozidla za dvojkolesové vozidlo kategórie L
nemôže byť väčšia ako dĺžka ťažného vozidla,
najviac môže byť
2,50 m
3. vozidiel kategórie M1, N, O (okrem návesov)12,00 m

Náš domček patrí do kategórie O, prípojné vozidlá a preto platí, že:

Maximálne rozmery tiny house

Najväčšie prípustné rozmery domčeka na prívese, bez toho aby bol nadrozmerným nákladom sú:

  • 2,55m šírka,
  • 4m výška (pozor to je výška od zeme, čiže spolu s prívesom)
  • 12m dĺžka.

Náš tip: Treba dodržať aj maximálnu váhu, ktorú napríklad pri dĺžke 12m a hmotnosti prívesu 3,5t nie je možné. Preto dobre počítajte a dobre vyberajte príves.


Prevádzka nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy

(1) Ak vozidlo alebo jazdná súprava vrátane prepravovaného nákladu presahuje najväčšie povolené rozmery uvedené v § 4 (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo prevyšuje najväčšie povolené hmotnosti podľa § 5 (ďalej len „nadmerná doprava“), ide o nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie.

(2) Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 4 a 5, nemožno vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v cestnej premávke.

(3) Ak pri nadrozmernej doprave v cestnej premávke celková šírka vozidla alebo jazdnej súpravy presahuje 3 m alebo celková výška presahuje 4,3 m, alebo celková dĺžka presahuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym informatívnym označením podľa § 7, ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje len vzadu. Ak by pri nadrozmernej doprave mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané vozidlami Policajného zboru s označením príslušnosti k Policajnému zboru vybavenými zvláštnymi zvukovými výstražnými znameniami a zvláštnymi výstražnými svietidlami.

§ 7

Označovanie vozidiel pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave

(1) Vozidlá alebo jazdné súpravy musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu dopravu, ak

a) vykonávajú nadrozmernú dopravu, pričom ich celková šírka presahuje 3,00 m alebo celková výška presahuje 4,30 m, alebo celková dĺžka presahuje 23,00 m vrátane prepravovaného nákladu alebo

b) vykonávajú nadmernú dopravu, pričom vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,00 t.

(2) Špeciálne informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 25) a s nápisom „NADROZMERNÁ DOPRAVA“ „NADMERNÁ DOPRAVA“, „ZVLÁŠTNA DOPRAVA“, alebo „VÝNIMOČNÁ DOPRAVA“. Farba písmen je čierna. Pri medzinárodnej nadmernej doprave alebo nadrozmernej doprave nápis môže byť v jazyku členského štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore napríklad „SONDERTRANSPORT“, „EXCEPTIONAL TRANSPORT“, „TRASPORTO ECCEZIONALE“, „CONVOI EXCEPTIONNEL“, „ABNORMAL TRANSPORT“, „SPECIAL TRANSPORT“.

(3) Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu najmä sprievodné vozidlá sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu dopravu.

Chystáme aj článok o prehľade prívesov vhodných pre tiny house a dokonca aj nejaké projekty na svojpomocnú výstavbu, tak nás nezabudnite sledovať na soc. sieťach a nič Vám neujde 🙂

 facebook  instagram youtube

Zdroj informácií https://www.epi.sk/zz/2018-134

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Follow by Email
Pinterest
Instagram
Copy link